CodePen: Вграден, тестирај, сподели и откриј HTML, CSS и JavaScript

Еден предизвик со системот за управување со содржини е тестирање и производство на скриптирани алатки. Иако тоа не е услов за повеќето издавачи, како технолошка публикација, сакам да споделувам работни скрипти од време на време за да им помагам на другите луѓе. Споделив како се користи JavaScript за да се провери јачината на лозинката, како да се провери синтаксата на е-пошта со Regular Expressions (Regex) и неодамна го додадов овој калкулатор за да се предвиди влијанието на продажбата на прегледите преку Интернет. се надевам