MonsterConnect: Платете го вашиот тим за продажба да се затвори, а не да бирате

Работејќи во повеќе компании SaaS со продажни тимови од странство, стана јасно очигледно дека растот на компанијата во голема мера зависи од нашата можност за нашите претставници за продажба да затворат нов бизнис. Исто така, апсолутно не беше изненадување што постоеше апсолутна корелација помеѓу обемот на излезни повици на продавачот и нивната затворена стапка на продажба. Ако тоа ви даде ментална слика за некои претставници на продажбата што зборуваат за потенцијална климатизација на секои 30