Првиот чекор во социјалниот бизнис: Откривање

Неодамна завршив со читање (по втор пат) на одличната книга, Социјален бизнис по дизајн: Трансформативни стратегии за социјални медиуми за поврзаната компанија, од Дион Хинчклиф и Питер Ким. Прашањето што често го слушам е „Од каде да започнеме?“ Краткиот одговор е дека треба да започнете на почетокот, но начинот на кој го дефинираме почетокот е веројатно најкритичниот чекор. Како се одвива една организација за интегрирање на социјална соработка и социјални деловни концепти