Среќен Валентин

Во 1954 година, претседателот Ајзенхауер го потпиша прогласот за преименување на Денот на примирјето во Ден на ветерани. Денот на примирјето го одбележа денот кога заврши Првата светска војна. Претседателот Форд го потпиша денот на Федерален празник во 1 година и првиот прославен Ден на бранителите беше 1975 година. Во 1978 година, неделата на Денот на бранителите сега е позната како Недела на свеста за борците за училиштата за да се донесе свест за придонесите и жртвите на бранителите. Денот на бранителите се разликува од Денот на комеморацијата