Што е тоа Mashup?

Интеграцијата и автоматизацијата се два фактори што постојано им ги кажувам на клиентите. Пазарџиите треба да го поминат своето време во изработка на својата порака, работејќи на нивната креативност и насочувајќи се кон потрошувачот со пораката што потрошувачот сака да ја слушне. Тие не треба да го трошат целото свое време пренесувајќи податоци од едно на друго место. Мое верување е дека Mashups се продолжение на оваа интеграција и автоматизација на мрежата. Што е тоа Mashup? А.