Digimind: Аналитика за социјални медиуми за претпријатието

Digimind е водечка компанија за следење на социјалните медиуми и конкурентна разузнавачка служба SaaS што ја користат компаниите на претпријатијата и агенциите што работат со нив. Компанијата нуди повеќе решенија: Digimind Social - за разбирање на вашата публика, мерење на вашиот ROI за социјален маркетинг и анализа на вашата репутација. Digimind Intelligence - нуди конкурентно и индустриско следење за да можете да ги предвидите промените на пазарот и да ги идентификувате деловните можности. Центар за социјална команда - центар за прикажување во реално време за да ја покажете социјалната видливост на вашата марка. Со