Инка: Соберете, трансформирајте и хранајте ги податоците за маркетинг

Бидејќи се повеќе и повеќе алатки се наоѓаат во вашата продажба и маркетинг, производството на централизирани извештаи може да биде скучна. Повеќето маркетери кои ги познавам, поминуваат многу време во собирање и трансформација на податоци, а потоа рачно ги произведуваат извештаите што им се потребни за да известат за кампањата и другите мерила за маркетинг. Инка: Интеграции со над 500 извори на податоци Инката зема неуредни, заглавени податоци од сите извори за автоматски да генерира деловно подготвени податоци, целосно усогласени, ажурирани и