Изгради или купи? Решавање деловни проблеми со вистински софтвер

Тој деловен проблем или целта на изведбата што ве стреси во последно време? Шансите се неговите решенија зависат од технологијата. Бидејќи се зголемуваат барањата за вашето време, буџетот и деловните односи, единствената шанса да останете пред конкурентите без да го изгубите умот е преку автоматизација. Смени во автоматизацијата на побарувачката во однесувањето на купувачот Веќе знаете дека автоматизацијата не зафаќа многу од аспект на ефикасноста: помалку грешки, трошоци, одложувања и рачни задачи. Исто толку важно, тоа е она што сега го очекуваат клиентот.