Tellagence: Интелигенција за социјален маркетинг

Пазарџиите имаат тенденција да се однесуваат кон социјалните медиуми како и другите традиционални медиуми. Пронајдете каде има најмногу јаболчници и бркајте ги. Разликата е огромна, сепак. Во рамките на социјалните мрежи, има три активности: Набervationудување - публика која едноставно ги следи и ги доловува информациите за нивна лична употреба. Интеракција - заедница што реагира и обезбедува повратни информации за информациите што се дистрибуираат. Промоција - луѓе во публиката или заедницата кои ги споделуваат информациите