Авто-мета: Маркетинг мотор за однесување за е-пошта

Маркетингот со базата на податоци е поврзано со однесување на индексирање, демографија и правење предвидувачка анализа за вашите потенцијални клиенти, со цел да им се пласирате поинтелигентно. Јас всушност напишав план за производи пред неколку години за статистички да ги бодувам претплатниците по е-пошта врз основа на нивното однесување. Ова ќе му овозможи на продавачот да ја сегментира својата популација на претплатници врз основа на тоа кој е најактивен. Со индексирање на однесувањето, пазарџиите можат да ги намалат пораките или да тестираат различни пораки до оние претплатници кои