Што е тоа Аналитика? Список на технологии за маркетинг аналитика

Понекогаш треба да се вратиме на основните работи и навистина да размислиме за овие технологии и за тоа како тие ќе ни помогнат. Аналитиката на најосновно ниво е информација што произлегува од систематската анализа на податоците. Разговаравме за терминологијата за аналитика со години наназад, но понекогаш е добро да се вратиме на основните работи. Дефиниција за маркетинг аналитика Маркетинг аналитиката ги опфаќа процесите и технологиите што им овозможуваат на маркетерите да го проценат успехот на нивните иницијативи за маркетинг