mParticle: Соберете ги и поврзете ги податоците за клиентите преку безбедни API и SDK

Неодамнешен клиент со кој работевме имаше тешка архитектура што состави околу десетина платформи и уште повеќе влезни точки. Резултатот беше еден тон дуплирање, проблеми со квалитетот на податоците и тешкотии во управувањето со понатамошните имплементации. Додека тие сакаа да додадеме повеќе, ние препорачавме да идентификуваат и да имплементираат Платформа за податоци за клиенти (ЦДП) за подобро управување со сите точки за внесување податоци во нивните системи, подобрување на нивната точност на податоците, усогласување

За што се залага API? И други акроними: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL

Кога користите прелистувач, вашиот прелистувач бара барање од серверот за клиенти и серверот испраќа датотеки што ги собира вашиот прелистувач и прикажува веб-страница со. Но, што ако само сакате вашиот сервер или веб-страница да разговараат со друг сервер? Ова би барало да програмирате код на API. За што се залага API? API е кратенка за Интерфејс за програмирање апликации. API е збир на рутини,