Како управувањето со содржината влијае врз управувањето со дигиталните средства

Во претходните објави, разговаравме за тоа што е управување со дигиталното средство, зошто управувањето со дигиталното средство е клучно за маркетингот во целина, како и за тоа како да се оправда трошокот за управување со дигиталното средство. Во овој инфографик од Widen, тие детално ги наведуваат спецификите за тоа како дигиталното управување со средства ќе ви помогне да распоредите поефикасна стратегија за управување со содржини. Поточно, сместувањето и следењето на вашата содржина во централното складиште е многу поефикасно отколку содржината да се расфрла низ