Прилагодување и реагирање на повратни информации ги води резултатите од маркетингот на содржината

Колку брзо и ефикасно пазарџиите реагираат и се прилагодуваат на постојаните повратни информации од потрошувачите, стана нова детерминанта на перформансите на брендот. Според 90% од испитаните 150 маркетинг маркетинг, одговорноста - или можноста за извор, разбирање, а потоа брзо реагирање на повратни информации, преференции и потреби - е важна, ако не и критична, за испорака на исклучително искуство на клиентите. Само 16 проценти од пазарџиите сметаат дека нивните организации се исклучително одговорни на потрошувачот, не успевајќи да направат промени во