Што е СМС? Дефиниции за текстуални пораки и маркетинг преку мобилен телефон

Што е СМС? Што е ММС? Што е краток код? Што е клучен збор за СМС? Со оглед на тоа што мобилниот маркетинг станува се по мејнстрим, сметав дека е добра идеја да се дефинираат некои од основните термини што се користат во индустријата за мобилен маркетинг. СМС (услуга за кратки пораки) - Стандард за телефонски системи за пораки кои овозможуваат испраќање пораки помеѓу мобилни уреди кои се состојат од кратки пораки, вообичаено со содржина само со текст. (Текстуална порака) ММС (Мултимедијални пораки