Максимизирање на успехот за подобрување на резултатите

Блогот и билтените на Трип Бабит за размислување за нови системи навистина се зголемуваат врз мене. Откако се сретна со Трип на регионален настан, тој сподели еден тон од своето знаење и искуство со мене директно, во неговиот билтен и на неговиот блог. Една од причините што мислам дека толку многу уживам во неговото пишување и лекции е тоа што Трип жестоко ги анализира бизнисите и често открива дека мерењата и целите никогаш не се усогласуваат со реалните