PaveAI: Некој конечно најде одговори во Google Analytics!

Со години се бориме и со клиенти и со професионалци кои донесуваат лоши одлуки засновани на аналитика. Постојат неколку недостатоци, особено со Google Analytics, за кои луѓето често не се свесни: Лажен сообраќај - сообраќајот за аналитика не вклучува посети направени од ботови. Проблемот е што таму има милиони ботови кои го прикриваат нивниот идентитет како бот. Тие посетуваат еднаш за краток момент, вештачки зголемувајќи ги стапките на отскокнување и намалувајќи го вашето време