Не сте во право, еве 4 причини зошто социјалните медиуми влијаат на оптимизација

Можеме ли да го одмориме овој аргумент? Ми се чини дека има некои професионалци таму кои имаат лош уста во социјалните медиуми без целосно разбирање на влијанието на тоа. Социјалното е методологија за промоција која гради и афинитет за брендот, како и ви овозможува изложеност на многу поширока публика. Не сакам да ги грутам сите, но се чини дека најголемиот дел од бучавата доаѓа од професионалци за оптимизација - кои едноставно не