TeamKeeper: Модернизирајте го задржувањето на талентите со аналитика за управување

Ново вработување го прифати интервјуто, но не се претстави како што се очекуваше. Членовите на тимот не котираат бидејќи не добиваат соодветно тренирање. Талентираните продавачи ја напуштаат компанијата затоа што не се чувствуваат ангажирани во работата. Менаџерот за продажба игра клучна улога во сите горенаведени сценарија. Силните менаџери се клучни за успехот на организацијата, но само 12% од вработените во САД силно се согласуваат дека нивните менаџери им помагаат да ги утврдат работните приоритети -