Epson LightScene: Интерактивни искуства за малопродажба со дигитална проекција

Искуството за малопродажба секогаш ќе го надмине искуството на Интернет. Дури и со додавање на зголемена и виртуелна реалност, потрошувачите можат да купуваат преку Интернет… но сепак сакаат да искусуваат некој производ. Затоа, малопродажните објекти се трансформираа во текот на последната деценија од редови на небесно високи продавници во големи излози во излози за потрошувачите да комуницираат со продажната стока. Додека дигиталната сигнализација полета, гледаме раст и во дигиталната проекција. Епсон има