Кое е рентабилност на лојален клиент?

Започнавме нов ангажман со експерти за успех на клиенти во претпријатието, Болстра. Болстра е снабдувач на софтверско решение (SaaS) за деловни до деловни компании кои сакаат да ги зголемат своите периодични приходи со намалување на вознемиреноста и идентификување на можностите за зголемување. Нивното решение, со вградени најдобри практики, и помага на вашата компанија да ги постигне посакуваните резултати што ги бараат вашите клиенти. Во текот на последните неколку години, бидејќи нашето агилно маркетинг патување се разви и ја проценуваме зрелоста на маркетингот на бизнисот

Што е невро дизајн?

Neuro Design е нова и растечка област која применува увид од научните науки за да им помогне на занаетите поефективни дизајни. Овие сознанија можат да дојдат од два главни извори: Општите принципи на најдобрите практики на Невро Дизајн кои се добиени од академско истражување за човечкиот визуелен систем и психологијата на видот Овие вклучуваат работи како области од нашето визуелно поле се почувствителни на забележување на визуелни елементи, со што им се помага на дизајнерите да компонираат