Кое е рентабилност на лојален клиент?

Започнавме нов ангажман со експерти за успех на клиенти во претпријатието, Болстра. Болстра е снабдувач на софтверско решение (SaaS) за деловни до деловни компании кои сакаат да ги зголемат своите периодични приходи со намалување на вознемиреноста и идентификување на можностите за зголемување. Нивното решение, со вградени најдобри практики, и помага на вашата компанија да ги постигне посакуваните резултати што ги бараат вашите клиенти. Во текот на последните неколку години, бидејќи нашето агилно маркетинг патување се разви и ја проценуваме зрелоста на маркетингот на бизнисот