Маркетинг Buzzwords од Mashable

Луѓето во Mashable го составија овој инфографик за 30 дена маркетинг Buzzwords. Како момче кое не може да го поднесе маркетингот зборува, јас секогаш ценам кога добро гледаме на маркетинг БС. Beе бидам искрен, сепак, и ќе признаам дека мислам дека овој инфографик можеби е полн со тоа. Термини како агилен маркетинг, инфографик и гемификација не се маркетиншки зборови, тие се вистински термини што секој продавач треба целосно да ги разбере. И најголемиот мој