5 грешки на дебитантските Фејсбук реклами што треба да се избегнат.

Рекламите на Фејсбук се исклучително лесни за употреба - толку лесни што во рок од неколку минути можете да ја поставите вашата деловна сметка и да започнете да прикажувате реклами што имаат потенцијал да достигнат две милијарди луѓе. Иако е многу лесно да се постави, прикажувањето на профитабилни реклами на Фејсбук со мерлива рентабилност е ништо друго освен лесно. Единствена грешка во вашиот објективен избор, таргетирање на публиката или копија на рекламата може да ја попречи вашата кампања во неуспех. Во оваа статија,