ОП Акроними

OP

OP е акроним за Нулта-Партија.

Податоците што клиентот намерно и проактивно ги споделува со брендот, може да вклучуваат податоци од центарот за преференци, намери за купување, личен контекст и како поединецот сака брендот да ја препознае.

извор: Стефани Лиу, Форестер