2FA Акроними

2FA

2FA е акроним за Двофакторска автентикација.

Дополнителен слој на заштита што се користи за да се обезбеди безбедност на онлајн сметките, освен само корисничко име и лозинка. Корисникот ја внесува лозинката и потоа се бара да го внесе второто ниво на автентикација, понекогаш одговарајќи со код испратен преку текстуална порака, е-пошта или преку апликација за автентикација.