3P Акроними

3P

3P е акроним за Трета страна.

Податоците добиени, вообичаено преку купување, од компанија која собира податоци од повеќе извори и која обично ги спојува, отстранува и потврдува информациите. Одличен пример за ова е Зумфинфо во B2B просторот. Zoominfo е идеален за одделенијата за продажба и маркетинг да ги збогатат своите податоци од прва страна и да ги користат за подобрување на таргетирањето.