4P Акроними

4P

4P е акроним за Производ, цена, место, промоција.

4P моделот на маркетинг го опфаќа производот или услугата што ја продавате, колку наплаќате и неговата вредност, каде треба да го промовирате и како ќе го промовирате.