Акроними на ABM

ABM

ABM е акроним за Маркетинг базиран на сметка.

Исто така познат како маркетинг на клучна сметка, ABM е стратешки пристап во кој организацијата ја координира продажбата и маркетинг комуникацијата и го насочува рекламирањето кон однапред одредени потенцијални клиенти или сметки на клиенти.