Акроними на АИДА

Аида

АИДА е акроним за Внимание, интерес, желба, акција.

Ова е метод за мотивација дизајниран да ги мотивира луѓето да купуваат така што ќе го придобијат нивното внимание, интерес, желба за производот и потоа да ги инспирираат да преземат акција. AIDA е ефикасен пристап за ладни повици и рекламирање со директен одговор.