AM Акроними

AM

AM е кратенката за Менаџер на сметка.

AM е лице за продажба или услуги за клиенти одговорно за управување со голема корисничка сметка или голема група сметки.