Акроними на АНА

АНА

АНА е акроним за Здружението на национални огласувачи.

тој АНА е најстарата и најголемата трговска асоцијација на рекламната индустрија во Соединетите држави. Првично познат како Асоцијација на национални менаџери за рекламирање, таа беше формирана за да ги промовира кооперативните односи помеѓу регионалните и националните рекламни индустрии, производителите и дилерите и огласувачите и агенциите.

извор: АНА