AOOH Акроними

АООХ

AOOH е акроним за Аудио надвор од дома.

Аудио надвор од дома™ рекламирањето динамично се емитува, аудио реклами на барање и курирани плејлисти кои можат да бидат насочени и репродуцирани на која било комбинација на локации во одредено време.

извор: Вибеномика