Акроними AOV

АОВ

AOV е акроним за Просечна вредност на нарачката.

Метрика за следење на просечниот износ на долар потрошен секој пат кога клиентот поставува нарачка на веб-локација или мобилна апликација. За да ја пресметате просечната вредност на нарачката на вашата компанија, едноставно поделете го вкупниот приход со бројот на нарачки.

извор: Optimizely