Акроними на API

API

API е акроним за Интерфејс за програмирање во апликација.

Средство за различни системи да бараат, пренесуваат и консумираат податоци еден од друг. Исто како што прелистувачот прави HTTP барање и враќа HTML, API-ите се бараат со барање HTTP и обично враќаат XML или JSON.