Акроними на ASA

КАКО

ASA е акроним за Просечна брзина на одговор.

Клучен показател за перформанси за услуги на клиентите што мери колку долго чекал клиентот пред да може да разговара со претставник за услуги на клиентите.