ASIN Acronyms

КАКО ВО

ASIN е акроним за Стандарден идентификациски број на Амазон.

Уникатен идентификатор од 10 букви и/или броеви за производ доделен од Amazon.com за идентификација на производот во рамките на нивната локација за е-трговија. За книгите, ASIN е ISBN.