Акроними AutoML

AutoML

AutoML е акроним за Автоматско машинско учење.

Скалабилно распоредување на Машинско учење во рамките на Salesforce кое ги сместува сите клиенти и сите случаи на употреба без потреба од распоредување на научници за податоци.