B2B2C Acronyms

B2B2C

B2B2C е акроним за Бизнис до бизнис до потрошувач.

Модел за е-трговија што ги комбинира B2B и B2C за целосна трансакција со производ или услуга. Еден бизнис развива производ, решение или услуга и ги обезбедува на крајните корисници на другиот бизнис.