Акроними B2C

B2C

B2C е акроним за Бизнис на потрошувачот.

Традиционалниот деловен модел на бизниси кои маркетинг директно на потрошувачот. Маркетинг услугите на B2C вклучуваат онлајн банкарство, аукции и патувања, а не само малопродажба.