BDR Acronyms

БДР

BDR е акроним за Претставник за развој на бизнис.

Специјализирана продажна улога на високо ниво, одговорна за развој на нови деловни односи, партнери и можности.