Акроними на BIMI

БИМИ

BIMI е акроним за Индикатори за бренд за идентификација на пораки.

Спецификација која овозможува прикажување на логоа на брендот до автентицирани е-пошта за да се избегне имитирање на бренд преку е-пошта.