CCE акроними

ЦЦЕ

CCE е акроним за Разговорно искуство со клиентите.

Разговорната услуга за клиенти и искуството на клиентите се методи за помагање на клиентите кои се фокусираат на градење на долгорочни односи, наместо да решаваат низа прашања.

извор: Кустомер