Акроними на CCPA

CCPA

CCPA е акроним за Закон за приватност на потрошувачите во Калифорнија.

Државен статут наменет да ги подобри правата на приватност и заштитата на потрошувачите за жителите на Калифорнија, Соединетите Американски Држави. Прочитајте ја оваа статија на Зошто CCPA треба да биде важен за бизнисите за повеќе информации.