Акроними на CDP

CDP

CDP е акроним за Платформа за клиенти.

Централна, постојана, унифицирана база на податоци за клиенти што е достапна за други системи. Податоците се извлекуваат од повеќе извори, се чистат и се комбинираат за да се создаде единствен профил на клиент (исто така познат како приказ од 360 степени). Овие податоци потоа може да се искористат за цели на маркетинг автоматизација или од професионалци за услуги на клиентите и продажба за подобро разбирање и одговор на потребите на клиентите. Податоците, исто така, може да се интегрираат со маркетинг системи за подобро сегментирање и таргетирање на клиентите врз основа на нивното однесување.