Акроними на CIO

ЦИО

CIO е акроним за Главен директор за информации.

Позиција на извршно ниво во компанија чие занимање е фокусирано на управување, имплементација и визија за употреба на технологија во рамките на една организација. Оваа одговорност понекогаш се нарекува CTO..