Акроними на CLTV

CLTV

CLTV е акроним за Customивотен век на клиентот.

Проекција што ја поврзува нето добивката со целиот животен циклус на врската на клиентот. Исто така познат како CLV.