CMP кратенки

CMP

CMP е акроним за Платформа за управување со согласност.

Алатка која обезбедува усогласеност на компанијата со релевантните прописи за согласност за комуникација, како што се GDPR и TCPA. CMP е алатка која компаниите или издавачите можат да ја користат за собирање согласност од потрошувачите. Исто така, помага при управувањето со податоците и нивното споделување со давателите на услуги за текст и е-пошта.