Акроними на CMS

CMS

CMS е акроним за Систем за управување со содржини.

апликација која го консолидира и олеснува создавањето, уредувањето, управувањето и дистрибуцијата на содржината. CMS ги одвојува дизајнот и темата од содржината, овозможувајќи и на компанијата да изгради и уредува локација без потреба од развивач. WordPress е популарен CMS.