CNAME Кратенки

CNAME

CNAME е акроним за Запис за канонско име.

Канонско име или запис CNAME е тип на запис за DNS што го пресликува името на алијас на вистинско или канонско име на домен. Записите CNAME обично се користат за мапирање на поддомен како што е www или пошта на доменот што ја хостира содржината на тој поддомен.